Produkter

Matematikkprodukter

img

E-bok: Problemløsing i geometri

Boka Problemløsing i geometri inneholder utfordrende geometrioppgaver på mange nivåer, som først og fremst er laget for elever i ungdomsskole. Likevel er denne boka svært aktuell for alle matematikkinteresserte, også matematikkstudenter og -lærere. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Tempelgeometri - Samlet sett med både oppgaver og løsningsforslag

Tempelgeometri er en bok inspirert av geometrioppgaver med opphav i Edo-periodens (1603–1867) Japan. I Del 1 av boka finner du over 200 oppgaver med økende vanskegrad, og de fleste av oppgavene kan løses på mange ulike måter. Dette gir deg en unik mulighet til å utforske mangfoldet av vakre geometriske sammenhenger, ledsaget av gleden ved å mestre stadig hardere utfordringer. Dette produktet inneholder både oppgaver og løsningsforslag som et samlet sett. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Tempelgeometri - Del 2: Løsningsforslag

Tempelgeometri er en bok inspirert av geometrioppgaver med opphav i Edo-periodens (1603–1867) Japan. I Del 1 av boka finner du over 200 oppgaver med økende vanskegrad, og de fleste av oppgavene kan løses på mange ulike måter. Dette gir deg en unik mulighet til å utforske mangfoldet av vakre geometriske sammenhenger, ledsaget av gleden ved å mestre stadig hardere utfordringer. Dette produktet inneholder bok Del 2 med løsningsforslag på 880 sider. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Tempelgeometri - Del 1: Oppgavebok

Tempelgeometri er en bok inspirert av geometrioppgaver med opphav i Edo-periodens (1603–1867) Japan. I Del 1 av boka finner du over 200 oppgaver med økende vanskegrad, og de fleste av oppgavene kan løses på mange ulike måter. Dette gir deg en unik mulighet til å utforske mangfoldet av vakre geometriske sammenhenger, ledsaget av gleden ved å mestre stadig hardere utfordringer. Dette produktet inneholder bok Del 1 på 296 sider. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Få 6 i matte

Er du en av dem som synes at matte er ganske gøy, men som ikke får noen særlige utfordringer på skolen? Har du en firer, og klarer ikke helt komme deg opp på en femmer? Kanskje du har en femmer, men aldri klarer å få sekser? Denne boka er for deg. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Matte fra A til Å

Vil du bli flinkere i matematikk? Står du fast når du skal hjelpe barnet ditt med matematikkleksene? Mattelærer Skage Hansen vet råd, og deler dem gjerne. I Matte fra A til Å gir han deg redskapene du trenger for å ta et kvantesprang i matematikkfaget. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Algebrauttrykk

Temaet i denne kortstokken er algebrauttrykk og regneregler i algebra. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Hva er klokka?

Brettspillet er for barn som er i ferd med å lære seg analog klokke og barn/unge som har lært seg klokka, men som trenger å øve seg på å angi tidsdifferanser. Dette brettspillet er derfor relevant til bruk både i småskolen og på mellomtrinnet, eller som et spill for hele familien. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Figurtall 3

Temaet i denne kortstokken er figurtall og arbeid/spill med figurtall øker algebraforståelsen og øver opp evnen til å generalisere. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Skoleabonnement på video-læreverk med tilhørende ressurser

Tilgang til oppgaver med fasit og test-deg-selv prøver, for en skole med mer enn to klasser per trinn. Skoler med færre elever kan ta kontakt for tilbud. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Privatabonnement på video-læreverk med tilhørende ressurser

Tilgang til oppgaver med fasit og test-deg-selv prøver, for en privat husholdning. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Skoleabonnement på Triangel

Tilgang til Triangel for alle skolens lærere og elever/foresatte. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Privatabonnement på Triangel

Tilgang til Triangel for en privat husholdning. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Brøkrepresentasjoner

Temaet i denne kortstokken er ulike representasjoner av brøker. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Prosentregning

Temaet i denne kortstokken er prosentregning. Spillerne lærer å finne prosentandelen når de kjenner en del av en helhet i tillegg til å finne prosentvis økning/reduksjon når en mengde øker/ minker. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Tall på forskjellig form

Temaet i denne kortstokken er tall på forskjellig form. Gjennom ulike spill og aktiviteter får deltakerne trening i generell tallregning. Tall på standardform, potenser, kvadratrøtter, brøk, desimaltall, prosent- og promilletall er emner som spillerne blir trent i. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Figurtall og tallmønstre

Temaet i denne kortstokken er figurtall og tallmønstre. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Formelomgjøring

Denne kortstokken tar for seg omgjøring av geometriske formler på grunnskolenivå. I tillegg blir spillerne øvd i å koble geometriske formler til riktig geometrisk figur. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Divisjon

Denne kortstokken tar for seg divisjon av produktene i multiplikasjonstabellen til og med 12-ganger’n. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Arealenheter

Temaet i denne kortstokken er regning med arealenheter. Spillerne blir øvd i de vanligste arealhetene i tillegg til dekar og og hektar. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Lær deg brøk

Spill med denne kortstokken gir deltakerne bedre brøkforståelse. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Lær deg klokka 2

Gjennom spill med denne kortstokken lærer man seg både analoge og digitale klokkeslett. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Lær deg klokka 1

Gjennom spill med denne kortstokken lærer man seg enkle analoge klokkeslett som hel, halv, kvart over og kvart på. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Addisjon og subtraksjon 2

Denne kortstokken tar for seg addisjon og subtraksjon med tallene 1-20. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Addisjon og subtraksjon 1

Denne kortstokken tar for seg addisjon og subtraksjon med tallene 1-10. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Posisjonssystemet

Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet. Dette er en enkel variant som omhandler de hele tallene. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Opp til 10

Denne kortstokken omhandler temaet å koble tallsymbol med tallmengde. Andre spill med kortstokken tar for seg forskjellige matematiske emner. Noen spill passer til og med for barn i ungdomsskolealder. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Regning med sedler og mynter!

Denne kortstokken omhandler regning med norske sedler og mynter. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Figurtall og tallmønstre

Temaet i denne kortstokken er enkle figurtall og tallmønstre. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Jossie Geometrisk planfigurer

Spill og lek med kortene bidrar til å utvikle forståelse for geometriske figurer og forholdet mellom disse. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Jossie Grunnleggende matematiske begreper

Ved å beherske grunnleggende begreper i matematikk, er man sterkere rustet til å kommunisere, forstå og løse matematiske utfordringer Denne kortstokken passer for elever på mellomtrinnet, ungdomskolen og i mottaksklasser. Mange elever i VGS vil også ha god nytte av å jobbe med disse begrepene. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Jossie Algeprix

Temaer som eleven får arbeidet med ved å spille Algeprix: · finne verdien av uttrykk · forståelse for variabler Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Functions

Produktet består av 90 kort + fasit. Kortene er delt i tre farger der hver farge representer en representasjon av en funksjon. Grønne kort har bilde av en funksjon representert som graf. Røde kort representerer funksjonen som formel (funksjonsuttrykk) og de blå kortene har funksjonen representert som tabell (verditabell). Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Begreper I og Begreper II

Pakken inneholder:
  1 stk getSmart Begreper I
  1 stk getSmart Begreper II

getSmart Begreper I og II er en samling matematiske kort med definisjoner på begreper i matematikk. I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Dette produktet er ment til bruk på ungdomstrinnet og utgjør alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (K06). Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Begreper II

getSmart Begreper II er en samling matematiske kort med definisjoner på begreper i matematikk. I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Dette produktet er ment til bruk på ungdomstrinnet, og utgjør, tilsammen med getSmart Begreper I, alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). På ungdomstrinnet er det derfor svært hensiktsmessig å ta i bruk begge produktene samtidig. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Geometry

Nytt banebrytende pedagogisk hjelpemiddel i matematikk der spillerne løser problemløsingsoppgaver i geometri. Svært morsomt og lærerikt spill som gir elever god uttelling til eksamen. Fire forskjellige vanskelighetsgrader sikrer at alle får utfordringer på sitt nivå! Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Volum

Denne kortstokken omhandler regning mellom volumenheter. Her kan man også få trening i gjeldene siffer. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Grå

Denne kortstokken omhandler emnet algebra. Den var opprinnelig kun beregnet til bruk i den videregående opplæring (Vg1T). Vi har nå endret på dette! Ved å ta vekk ti kort passer kortstokken også for elever på ungdomstrinnet. Å fjerne noen kort er på ungdomsskolenivå er helt nødvendig for å holde seg innenfor kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Totalt sett gir kortstokken trening i potensregning (her også n-te røtter og brøk eksponenter), brøkregning og kvadratsetningene. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Lilla

Denne kortstokken omhandler emnene lineære funksjoner og enkel algebra. I tillegg får man trening i brøkregning. Produktet er beregnet til bruk på ungdomstrinnet og spesielt relevant for de to siste årene av denne opplæringen. Gjennom spill med kortstokken lærer man blant annet å tolke funksjonsutrykket til grafer av typen y = ax + b. I tillegg lærer man seg å beregne funksjonsverdier. Utover dette får man trening i å forenkle algebra uttrykk og utføre enkel brøkregning. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Begrepsleksikon

getSmart matematisk begrepsleksikon er en bok som innholder alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). Boka egner seg godt både for elever, foreldre og lærere. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Begreper I

getSmart Begreper I er en samling matematiske kort med definisjoner på begrepene i matematikk som elever skal kunne etter 7. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Oransje

Denne kortstokken tar for seg brøkregning, mer spesifikt uekte brøk, blandet tall, samt addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkuttrykk. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Posisjonssystemet Advanced

Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet (også desimaltall). I tillegg får spillerne trening i avrundingsregler. Dette er en vanskeligere variant av getSmart posisjonssystemet (derfor tilnavnet Advanced) Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Samleeske

Dette produktet er en samleeske som inneholder alle de fire målingskortstokkene getSmart Måling: Lengde, getSmart Måling: Masse, getSmart Måling: Volum, getSmart Måling: Tid. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Lengde

Denne kortstokken omhandler regning med lengdeenheter. Den egner seg for barn fra ti år og oppover. Enhetene man regner med er; mm, cm, dm, m, km. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Masse

Denne kortstokken omhandler regning mellom masseenheter. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Tid

Denne kortstokken omhandler regning mellom tidsenheter. Spill med kortstokken gir et solid grunnlag for regning med vei, fart, tid i grunnskolen. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Regning med tall!

Denne kortstokken omhandler temaet tallregning. Her kan man trene på de fire regneartene. Man kan også spille brøk-, overslag- og primtallspill. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Gul

Denne kortstokken omhandler regning med størrelsesforholdene prosent, desimal og brøk. I tillegg er 25 % av verdiene på kortene konkretisert ved hjelp av "kake- og pizza diagrammer". Kortstokken egner seg for barn fra 10 år og oppover og er svært relevant på ungdomstrinnet. Den kan brukes på enda yngre barn ved å fjerne prosent- og desimaltall- kort fra kortstokken. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Grønn

Denne kortstokken omhandler regning med negative tall. Kortstokken egner seg for barn fra 10 år og oppover. Spesielt på ungdomstrinnet vil man få maksimalt ut av dette produktet. For mellomtrinnet er det laget spennende spill med forskjellige vanskelighetsgrader. De enkleste går på forståelse av tallinja, mens andre spill som intervall krig med satsing, også lar elevene utfolde seg innenfor tema sannsynlighet uten å måtte ha forkunnskaper fra skolen. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Blå

Denne kortstokken omhandler regning med størrelsesforholdene prosent, desimaltall, brøk og promille. Den egner seg for barn fra 12 år og oppover. Dette produktet er en vanskeligere variant av getSmart gul. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler