Produkter

getSmart Begreper I

img
1 - 9240,- NOK
10 - 49200,- NOK
50 +180,- NOK

Alder: 10 år og oppover

getSmart Begreper I er en samling matematiske kort med definisjoner på begrepene i matematikk som elever skal kunne etter 7. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Det er utviklet en rekke spill med kortene som sikrer begrepsforståelse, økt innsikt i matematikkfagets oppbygning, og bedre leseforståelse i faget. Produktet fungerer også som et begrepsleksikon. Kortene er nummerert alfabetisk slik at man enkelt kan legge de i riktig rekkefølge etter å ha spilt med dem.

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 4

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer videre å delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier med andre
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
  • Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. Det lages tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagrammer. I tillegg brukes matematiske symboler og fagets formelle språk
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
  • Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde ulike matematiske uttrykk, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)

Dokumenter

Regler - PDFStørr.:
  Regelhefte - getSmart Begreper.pdf  53.13 KB 

Regler - WordStørr.:
  pp.txt  50 B 

img