Produkter

getSmart Måling: Samleeske

img
1 - 9478,- NOK
10 - 49383,- NOK
50 +335,- NOK

Alder: 10 år og oppover

Dette produktet er en samleeske som inneholder alle de fire målingskortstokkene getSmart Måling: Lengde, getSmart Måling: Masse, getSmart Måling: Volum, getSmart Måling: Tid. Alle disse kortstokkene har felles spilleregler. Et av de morsomste og meste lærerike spillene er Vri Åtter. Regler for dette spillet er skissert på baksiden av dette produktet. For omtale av hver av de fire kortstokkene som finnes i denne esken, se omtale av enkeltproduktene.

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 7 10 Vg1P

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • velge passende måleenheter og regne om mellom ulike måleenheter
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med fart og regne om mellom valutaer
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Måling»)
 • regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke varierte måleenheter og måleredskaper, analysere og drøfte presisjon og målenøyaktighet
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Geometri»)

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Vri Åtter - Måling_Lengde.pps  1.64 MB 
  getSmart Vri Åtter - Måling_Tid.pps  1.47 MB 
  getSmart Vri Åtter - Måling_Masse.pps  1.28 MB 
  getSmart Vri Åtter - Måling_Volum.pps  1.87 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Måling.pdf  430.44 KB 

img