Produkter

getSmart Begreper I og Begreper II

img
1 - 9398,- NOK
10 - 49338,- NOK
50 +279,- NOK

Alder: 13 år og oppover

Pakken inneholder:
  1 stk getSmart Begreper I
  1 stk getSmart Begreper II

getSmart Begreper I og II er en samling matematiske kort med definisjoner på begreper i matematikk. I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Dette produktet er ment til bruk på ungdomstrinnet og utgjør alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (K06). Det er utviklet en rekke spill med kortene som sikrer begrepsforståelse, økt innsikt i matematikkfagets oppbygning, og bedre leseforståelse i faget. Produktet fungerer også som et begrepsleksikon. Kortene er nummerert alfabetisk slik at man enkelt kan legge de i riktig rekkefølge etter å ha spilt med dem.

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 4

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer videre å delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier med andre
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
  • Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. Det lages tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagrammer. I tillegg brukes matematiske symboler og fagets formelle språk
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
  • Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde ulike matematiske uttrykk, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
img