Produkter

Jossie Grunnleggende matematiske begreper

img
1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 12 år og oppover

Ved å beherske grunnleggende begreper i matematikk, er man sterkere rustet til å kommunisere, forstå og løse matematiske utfordringer

Denne kortstokken passer for elever på mellomtrinnet, ungdomskolen og i mottaksklasser. Mange elever i VGS vil også ha god nytte av å jobbe med disse begrepene.

Til bruk i skolen kan aktiviteter med kortene brukes som en større del en undervisningsøkt, eller som korte avbrekk som gir variasjon timen.

Esken inneholder korte og enkle forklaringer på femti grunnleggende matematiske begreper, med eksempler. Det følger med forslag til mange ulike spill og aktiviteter med kortene.

Aktiviteter og spill:

Spill: ”Jeg har svaret, du har spørsmålet”

3-5 spillere

Legg alle kortene i en bunke slik at forklaringssiden av kortet peker opp. Del ut alle kortene slik at alle spillerne får like mange kort. Kortene legges i bunker. Spilleren som starter leser forklaringen på sitt øverste kort. De andre spillerne gjetter hvilket begrep som forklares.

Den som svarer må starte setningen med: ”Hva er.......”og så komme med begrepet. Glemmer han dette, er ikke svaret godkjent.

Spilleren som har svart riktig, får kortet. Den som har flest kort til slutt, er vinneren.

Spill: Mattealias

3-5 spillere

Alle kortene ligger i en bunke midt på bordet, siden med begrepene skal peke opp, og forklaringene ligge ned mot bordet. Den første spilleren trekker et kort midt i bunken. Spilleren som trekker skal bare se begrepsiden, og holde kortet skjult for de andre spillerne.

Spilleren skal så forklare de andre spillerne begrepet, uten å bruke ordet på kortet. De andre skal gjette hvilke begrep som forklares.

Spilleren som gjetter riktig, får kortet. Den som har flest kort til slutt, vinner spillet.

Gruppeaktiviteter:
Bingo: Alle spillerne trekker 6 kort hver, og legger de foran seg på bordet. Spillerne kan velge hvilken side av kortene som skal peke opp.

Spillemesteren leser opp begreper eller forklaringer fra en egen kortstokk.

Når det leses opp et begrep eller forklaring som passer med et av kortene på bordet, kan spillerne ta bort kortet fra bordet. Den som har tatt bort alle sine kort først, vinner.

Mattefantasi: Klassen deles inn i mindre grupper på tre eller fire deltakere. Hver gruppe trekker to kort. De skal velge et av begrepene som de skal mime. Det bør være tid til å forberede seg. Her gjelder det å være fantasifull. Etter på skal gruppene mime etter tur og de andre gruppene gjette begrepet. Gruppen som har gjettet flest riktig, har vunnet.

Quiz: Quizmaster leser opp forklaringer på begreper, og deltakerne skal rope ut (evt. skrive ned) det riktige begrepet. Den som har flest riktig til slutt, vinner.

Ulike aktiviteter der formålet er å anvende begreper:
 • Trekk et kort:
 • Les kortet ditt grundig, forbered deg på å fortelle en annen om begrepet på kortet ditt.
 • Legg kortet med begrepssiden opp i midten på et ark. Lag et tankekart til dette begrepet.
 • Lag en regneoppgave der du bruker begrepet
 • Lag en setning der du bruker begrepet
 • Lag et eksempel med tall til begrepet
 • Lag en tegning som forklarer begrepet.
 • Lag en elevwiki med begrepene. (f.eks. wikispaces.com).
 • Lag en flervalgsoppgave til begrepet. En ide er å samle alle
 • oppgavene i klassen til en Kahoot (se kahoot.it)
 • Lag en plakat om begrepet. Plakaten skal inneholde: begrepet som overskrift, en forklaring, et eksempel og en illustrasjon.
Ulike aktiviteter hvor formålet er og sammenlikne, og systematisere begreper:
 • Bruk hele kortstokken. Sorter begrepene som handler om geometri, måling, statistikk, og tall i fire ulike bunker.
 • Samle alle kortene med begreper som brukes i arbeid med planfigurer, og alle kortene som brukes i arbeid med romfigurer i hver sine bunker.
 • Trekk et kort og les begrepet. Se om du kan finne begrepet i læreboken din (bruk register i lærebok eller søkefelt på nettside).
 • Sammenlikn det som er skrevet om begrepet. Fortell noen om hva som er likt og hva som er ulikt i de to forklaringene.
 • Let frem kortene med begrepet positive tall, negative tall, partall, oddetall, primtall, desimaltall. Læreren sier et tall og elevene viser alle kortene som passer til tallet.
 • Finn alle begrepene som beskriver egenskapene til et tall
 • Finn alle begrepene som brukes i de fire regneartene.

img