Produkter

Begrepsleksikon

img
1 - 9398,- NOK
10 - 49338,- NOK
50 +279,- NOK

Alder: 10 år og oppover

getSmart matematisk begrepsleksikon er en bok som innholder alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). Boka egner seg godt både for elever, foreldre og lærere. Mange vil også ha nytte av leksikonet i videregående opplæring. Leksikonet kan gi god hjelp for elever på heldagsprøver og til eksamen på del 2 der hjelpemidler er tillatt. Boka er svært solid (trådheftet) og har faner for hver bokstav slik at man finner frem til det aktuelle begrepet i løpet av sekunder. Bakerst i boka er begrepene indeksert etter hovedområde med sidetall. Dette gjør det svært enkelt for elever og lærere å se hvordan begrepene henger sammen i faget, og letter også undervisningen for lærere ved at det blir mulig å ta med relevante eksempler som kanskje hører hjemme i et annet kapittel i matematikkboka. I tillegg er leksikonet svært godt egnet til bruk i undervisningssituasjoner sammen med produktene getSmart Begreper I og getSmart Begreper II.

Når det jobbes med begreper og begrepsforståelse i matematikk, er det svært hensiktsmessig at læreren kan hjelpe elevene fram til riktig definisjoner av begrepene. For eksempel i en klassediskusjon omkring et begrep, vil det kanskje samlet komme frem en delvis riktig forklaring på et bestemt begrep. Her kan læreren enkelt ved hjelp av leksikonet (eller eget sett med kort), presisere det som elevene har utelatt og komme med en oppsummering av definisjonen av begrepet der alle hovedmomenter er med. Poenget er ikke å pugge forklaringen på begrepene ordrett, men sikre at elevene for den riktige forståelsen av begrepene.

Det skal ikke betales mva på bøker, så den prisen som står oppgitt her er den endelige prisen.

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 4

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre antakelser, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer videre å delta i samtaler, kommunisere ideer, drøfte problemer og løsningsstrategier med andre
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
  • Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. Det lages tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagrammer. I tillegg brukes matematiske symboler og fagets formelle språk
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)
  • Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde ulike matematiske uttrykk, diagrammer, tabeller, symboler, formler og logiske resonnementer
    (Kompetansemål etter 4. årstrinn, hovedområdet «Generelt»)

Dokumenter

Regler - PDFStørr.:
  getSmart Begrepsleksikon.pdf  25.36 KB 

img