Produkter

getSmart Kids: Opp til 10

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 4 år og oppover

Hovedtemaet i denne kortstokken er å koble tallsymbol med tallmengde. Kortene er delt inn i fem farger. De gule kortene har tallsymboler fra null til ti, mens f.eks. de blå kortene har bilder av dyr. Det finnes ett kort innenfor hver av de fire fargene som svarer til ett av de gule kortene. Et kort med bilde av seks dyr passer til et kort med tallsymbolet seks. Det er også laget egne spill med kortstokken som behandler ulike matematiske emner med forskjellig vanskelighetsgrad Eksempel på temaer er addisjon, subtraksjon, prosent- og sannsynlighetsregning. Kortstokken kan derfor brukes til trening i matematikk for barn fra fire til 16 år!

img img img img

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 2

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • anslå antall, foreta opptelling, sammenligne tall, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter
    (Kompetansemål etter 2. årstrinn, hovedområdet «Tall»)
  • telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp i tiergrupper
    (Kompetansemål etter 2. årstrinn, hovedområdet «Tall»)

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  Match it - getSmart Kids - Opp til 10.pps  1.31 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regelhefte - getSmart Kids: Opp til 10.pdf  39.63 KB