Produkter

getSmart Figurtall og tallmønstre

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 12 år og oppover

Temaet i denne kortstokken er figurtall og tallmønstre. Kortene inndelt i fire grupper: figurtall representert ved geometriske figurer som sammen danner geometriske mønstre, figurtall representert ved tallfølger, figurtall representert ved eksplisitte formler og tallmønstre representert ved rekker. For elever fra ca 12 år og oppover bør dette produktet brukes sammen med   getSmart Kids: Figurtall og tallmønstre der man starter å gjøre aktiviteter med denne kortstokken først. For sterke elever bør første aktivitet være å plukke ut alle de rød kortene og forsøke å finne henholdsvis eksplisitte og rekursive formler til de n-te figurtallene. Fasitkort til denne aktiviteten medfølger. PS. De bør først ha jobbet med å finne eksplisitte formler til de n-te figurtallene til getSmart Kids – Figurtall og tallmønstre. For øvrige elever er det vanlig å starte med en aktivitet der elevene sitter i grupper på 2-4 personer og forsøker å finne ett kort fra hver farge som representerer det samme figurtallet. Et stikk består av fire kort som representerer samme figurtall. Målet blir å samle flest mulige stikk. Fasitkort medfølger slik at det er mulig å kontrollere at man har gjort riktig. NB! For å lære mer om tallmønstre og figurtall og har vi lagt ut en del videoer som dere finner her http://www.youtube.com/channel/UCUWks-Vck5_vS4I3B3b3Uqw, se spesielt https://www.youtube.com/watch?v=eu4poc5lUWo og https://www.youtube.com/watch?v=enCFve2goZQ. Det er mulig å spille egne spill med kortene som minner om Vri-åtter og Uno, men akkurat med dette produktet er dette ganske krevende.Produktet er beregnet til bruk for barn fra 11 år og oppover, og det er store muligheter for differensiering i forhold til vanskelighetsgrad. Aktiviteter med dette produktet er med på å styrke algebraforståelsen og passer godt inn som tiltak for å overholde strengere krav til algebrakompetanse i den reviderte læreplanen i matematikk høsten 2013.

img img img img