Matematikkvideoer

Uoppstilte likninger

Tilbake til emne-oversikt
 • 00006: Uoppstilte likninger - Introduksjon

  Introduksjon til uoppstilte likninger. Jeg går igjennom en enkel tekstoppgave.

  Utgitt: 2013-10-04

  Varighet: 5 minutter og 25 sekunder

 • 00017: Uoppstilte likninger - Gressklipping

  Oppgave a) går ut på å finne ut hvor mange kvadratmeter gress Elise klipper når vi vet at hun får 50 kr for oppmøte og 16 kr per kvadratmeter hun klipper. Vi får vite at hun har tjent 1200 kr. I oppgave b) får vi vite at Elise har klippet ca 40 % av en kvadratisk hage uten gjerde. Hvor lagt gjerde skal settes opp rundt hagen? Vanskelighetsgrad=middels (ungdomsskole)

  Utgitt: 2013-10-13

  Varighet: 10 minutter og 4 sekunder

 • 00009: Uoppstilte likninger - Medlemmer i en svømmeklubb

  Tekstoppgave om hvor mange jenter som må begynne i en svømmeklubb for at prosentandelen jenter skal bli 60 %. Vanskelighetsgrad: høy (ungdomsskole).

  Utgitt: 2013-10-05

  Varighet: 6 minutter og 55 sekunder

 • 00020: Uoppstilte likninger - Differansen til to tall

  I denne videoen går jeg igjennom følgende oppgave: Differensen til to tall er 8. Det største tall er tre ganger så stort som det andre. Finn de to tallene ved å bruke likninger som problemløsningsstrategi.

  Utgitt: 2013-10-13

  Varighet: 5 minutter og 10 sekunder

 • 00019: Uoppstilte likninger - Museumsbesøk, er den siste personen barn eller voksen?

  Fem personer skal på museum. To er voksne og to er barn mens den siste persone får vi ikke vite noe om. Vi får vite at gjennomsnittsprisen de fem personene betaler for billett er 80 kr. Oppgaven går ut på å finne ut om den siste personen er voksen eller baarn ved hjelp av likning. Vanskelighetsgrad=middels (ungdomsskole)

  Utgitt: 2013-10-13

  Varighet: 3 minutter og 42 sekunder

 • α00095: Finne gammel pris på bukse

  Utgitt: 2014-03-17

  Varighet: 4 minutter og 13 sekunder

 • 00018: Likning som omhandler prosent

  Heidi betaler 1420 kr for en kjole. Hun får vite at den akkurat hadde gått opp med 30 % fordi den tidligere hadde vært på salg. Hva var prisen på kjolen da den var på salg? I løsningsforlaget har jeg løst oppgaven ved hjelp av likning. Vanskeligjetsgrad=middels (ungdomsskole)

  Utgitt: 2013-10-13

  Varighet: 4 minutter og 40 sekunder