Matematikkvideoer

00020: Uoppstilte likninger - Differansen til to tall

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Uoppstilte likninger"

I denne videoen går jeg igjennom følgende oppgave: Differensen til to tall er 8. Det største tall er tre ganger så stort som det andre. Finn de to tallene ved å bruke likninger som problemløsningsstrategi.

Utgitt: 2013-10-13

Varighet: 5 minutter og 10 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.