Matematikkvideoer

00019: Uoppstilte likninger - Museumsbesøk, er den siste personen barn eller voksen?

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Uoppstilte likninger"

Fem personer skal på museum. To er voksne og to er barn mens den siste persone får vi ikke vite noe om. Vi får vite at gjennomsnittsprisen de fem personene betaler for billett er 80 kr. Oppgaven går ut på å finne ut om den siste personen er voksen eller baarn ved hjelp av likning. Vanskelighetsgrad=middels (ungdomsskole)

Utgitt: 2013-10-13

Varighet: 3 minutter og 42 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.