Matematikkvideoer

00006: Uoppstilte likninger - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Uoppstilte likninger"

Introduksjon til uoppstilte likninger. Jeg går igjennom en enkel tekstoppgave.

Utgitt: 2013-10-04

Varighet: 5 minutter og 25 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.