Matematikkvideoer

00009: Uoppstilte likninger - Medlemmer i en svømmeklubb

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Uoppstilte likninger"

Tekstoppgave om hvor mange jenter som må begynne i en svømmeklubb for at prosentandelen jenter skal bli 60 %. Vanskelighetsgrad: høy (ungdomsskole).

Utgitt: 2013-10-05

Varighet: 6 minutter og 55 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.