Matematikkvideoer

00018: Likning som omhandler prosent

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Uoppstilte likninger"

Heidi betaler 1420 kr for en kjole. Hun får vite at den akkurat hadde gått opp med 30 % fordi den tidligere hadde vært på salg. Hva var prisen på kjolen da den var på salg? I løsningsforlaget har jeg løst oppgaven ved hjelp av likning. Vanskeligjetsgrad=middels (ungdomsskole)

Utgitt: 2013-10-13

Varighet: 4 minutter og 40 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.