Matematikkvideoer

00017: Uoppstilte likninger - Gressklipping

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Uoppstilte likninger"

Oppgave a) går ut på å finne ut hvor mange kvadratmeter gress Elise klipper når vi vet at hun får 50 kr for oppmøte og 16 kr per kvadratmeter hun klipper. Vi får vite at hun har tjent 1200 kr. I oppgave b) får vi vite at Elise har klippet ca 40 % av en kvadratisk hage uten gjerde. Hvor lagt gjerde skal settes opp rundt hagen? Vanskelighetsgrad=middels (ungdomsskole)

Utgitt: 2013-10-13

Varighet: 10 minutter og 4 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.