Produkter

Matematikk - Barnetrinn

img

getSmart Hva er klokka?

Brettspillet er for barn som er i ferd med å lære seg analog klokke og barn/unge som har lært seg klokka, men som trenger å øve seg på å angi tidsdifferanser. Dette brettspillet er derfor relevant til bruk både i småskolen og på mellomtrinnet, eller som et spill for hele familien. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Skoleabonnement på video-læreverk med tilhørende ressurser

Tilgang til oppgaver med fasit og test-deg-selv prøver, for en skole med mer enn to klasser per trinn. Skoler med færre elever kan ta kontakt for tilbud. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Privatabonnement på video-læreverk med tilhørende ressurser

Tilgang til oppgaver med fasit og test-deg-selv prøver, for en privat husholdning. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Skoleabonnement på Triangel

Tilgang til Triangel for alle skolens lærere og elever/foresatte. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Privatabonnement på Triangel

Tilgang til Triangel for en privat husholdning. Gjelder i ett år fra kjøpsdato. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Brøkrepresentasjoner

Temaet i denne kortstokken er ulike representasjoner av brøker. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Lær deg brøk

Spill med denne kortstokken gir deltakerne bedre brøkforståelse. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Lær deg klokka 2

Gjennom spill med denne kortstokken lærer man seg både analoge og digitale klokkeslett. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Lær deg klokka 1

Gjennom spill med denne kortstokken lærer man seg enkle analoge klokkeslett som hel, halv, kvart over og kvart på. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Addisjon og subtraksjon 2

Denne kortstokken tar for seg addisjon og subtraksjon med tallene 1-20. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Addisjon og subtraksjon 1

Denne kortstokken tar for seg addisjon og subtraksjon med tallene 1-10. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Posisjonssystemet

Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet. Dette er en enkel variant som omhandler de hele tallene. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Opp til 10

Denne kortstokken omhandler temaet å koble tallsymbol med tallmengde. Andre spill med kortstokken tar for seg forskjellige matematiske emner. Noen spill passer til og med for barn i ungdomsskolealder. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Regning med sedler og mynter!

Denne kortstokken omhandler regning med norske sedler og mynter. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Figurtall og tallmønstre

Temaet i denne kortstokken er enkle figurtall og tallmønstre. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

Begrepsleksikon

getSmart matematisk begrepsleksikon er en bok som innholder alle matematiske begreper som elever skal kunne etter 10. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). Boka egner seg godt både for elever, foreldre og lærere. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Begreper I

getSmart Begreper I er en samling matematiske kort med definisjoner på begrepene i matematikk som elever skal kunne etter 7. årstrinn i henhold til læreplanen (LK06). I tillegg til definisjoner av begreper, inneholder mange kort illustrasjoner og/eller eksempler. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Oransje

Denne kortstokken tar for seg brøkregning, mer spesifikt uekte brøk, blandet tall, samt addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkuttrykk. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Posisjonssystemet Advanced

Denne kortstokken omhandler posisjonssystemet (også desimaltall). I tillegg får spillerne trening i avrundingsregler. Dette er en vanskeligere variant av getSmart posisjonssystemet (derfor tilnavnet Advanced) Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Samleeske

Dette produktet er en samleeske som inneholder alle de fire målingskortstokkene getSmart Måling: Lengde, getSmart Måling: Masse, getSmart Måling: Volum, getSmart Måling: Tid. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Lengde

Denne kortstokken omhandler regning med lengdeenheter. Den egner seg for barn fra ti år og oppover. Enhetene man regner med er; mm, cm, dm, m, km. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Masse

Denne kortstokken omhandler regning mellom masseenheter. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Måling: Tid

Denne kortstokken omhandler regning mellom tidsenheter. Spill med kortstokken gir et solid grunnlag for regning med vei, fart, tid i grunnskolen. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Kids: Regning med tall!

Denne kortstokken omhandler temaet tallregning. Her kan man trene på de fire regneartene. Man kan også spille brøk-, overslag- og primtallspill. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Gul

Denne kortstokken omhandler regning med størrelsesforholdene prosent, desimal og brøk. I tillegg er 25 % av verdiene på kortene konkretisert ved hjelp av "kake- og pizza diagrammer". Kortstokken egner seg for barn fra 10 år og oppover og er svært relevant på ungdomstrinnet. Den kan brukes på enda yngre barn ved å fjerne prosent- og desimaltall- kort fra kortstokken. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Grønn

Denne kortstokken omhandler regning med negative tall. Kortstokken egner seg for barn fra 10 år og oppover. Spesielt på ungdomstrinnet vil man få maksimalt ut av dette produktet. For mellomtrinnet er det laget spennende spill med forskjellige vanskelighetsgrader. De enkleste går på forståelse av tallinja, mens andre spill som intervall krig med satsing, også lar elevene utfolde seg innenfor tema sannsynlighet uten å måtte ha forkunnskaper fra skolen. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler

img

getSmart Blå

Denne kortstokken omhandler regning med størrelsesforholdene prosent, desimaltall, brøk og promille. Den egner seg for barn fra 12 år og oppover. Dette produktet er en vanskeligere variant av getSmart gul. Les mer...

Klikk på produktet
for priser og regler