Produkter

getSmart Functions

img
1 - 9240,- NOK
10 - 49200,- NOK
50 +180,- NOK

Alder: 13 år og oppover

Produktet er beregnet til bruk i ungdomstrinnet og i videregående opplæring og inneholder 90 kort i tillegg til fasit. Kortene er delt i tre farger der hver farge har hver sin representasjon av en funksjon. Noen kort er skrevet på slik måte at man må bruke algebra for finne funksjonsuttrykket. Ulike aktiviteter med kortene gir svært gode differensieringsmuligheter. For faglig sterke elever vil de største utfordringene bestå i å jobbe med kun grafkortene og forsøke å finne funksjonsuttrykkene. Grafkortene er angitt med vanskelighetsgrad i hjørnet, der stjerne står for høyeste nivå.

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 10 Vg1P Vg1T

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • løse likninger og ulikheter av første grad og enkle likningssystemer med to ukjente
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Funksjoner»)
 • identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner og gi eksempler på disse funksjonenes tilknytning til praktiske situasjoner
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Funksjoner»)
 • oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Funksjoner»)
 • undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner ved å bestemme skjæringspunkter, nullpunkter, ekstremalpunkter og stigning og tolke den praktiske betydningen av resultatene
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Funksjoner»)
 • gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende på praktiske eksempler, også digitalt
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Funksjoner»)
 • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Funksjoner»)
 • beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Funksjoner»)
 • gjøre rede for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner og anvende denne regelen til funksjonsdrøfting
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Funksjoner»)
 • bruke digitale hjelpemidler til å drøfte polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Funksjoner»)
img