Matematikkvideoer

α00293: Sannsynlighet basert på erfaringer - Simulering i regneark del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Sannsynlighet basert på erfaringer"

I denne videoen simulerer jeg 1000 myntkast ved hjelp av regnearket. Vi ser at den relative sannsynligheten for hendelsen mynt er svært nær den teoretiske sannsynligheten for mynt. Ved å kjøre enda flere eksperimenter kunne vi sagt at P(mynt)=0,5

Utgitt: 2016-07-27

Varighet: 8 minutter og 46 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.