Matematikkvideoer

α00292: Sannsynlighet basert på erfaringer - Simulering i regneark

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Sannsynlighet basert på erfaringer"

I denne videoen viser jeg hvordan regnearket kan gi oss et tilfeldig tall større eller lik null og mindre enn en ved hjelp av en formel. Ved å multiplisere formelen med et heltall kan man få hvilket som helst tilfeldig tall. Jeg viser også en formel som gir oss alle heltall fra og med en oppgitt til og med en oppgitt verdi. Denne formelen bruker vi til simulering av 2000 terningkast. Vi beregner til slutt den relative frekvensen for hendelsen 6 som vi finner er svært nære 1/6. NB! I videoen har det blitt en feil der jeg sier relativ frekvens for antall seksere... Dette er ikke riktig. Se rett ordlyd noen setninger opp.

Utgitt: 2016-07-27

Varighet: 12 minutter og 5 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.