Matematikkvideoer

α00291: Sannsynlighet basert på erfaringer - Simulering

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Sannsynlighet basert på erfaringer"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med simulering. Jeg viser hvordan man kan bruke en mynt til å finne sannsynligheten for at det er to gutter og en jente i en søskenflokk på tre. Oppgaven er hentet fra Maximum 10. Det må sies at burde vært gjort mange flere eksperimenter for å finne sannsynligheten for hendelsen "to gutter og en jente".

Utgitt: 2016-07-27

Varighet: 9 minutter og 1 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.