Matematikkvideoer

α00287: Kombinatorikk - Kodelås

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Kombinatorikk"

I denne videoen går jeg igjennom en oppgave der man skal finne ut hvor mange låskombinasjoner en lås med fire siffer har. I oppgave b økes vanskelighetsgraden da eieren av kodelåsen vet at første siffer er entell 2 eller 5 og at det ikke er noen 6-tall i koden. Hvor mange låskombinasjoner må han da maksimalt teste om han skal være sikker på å få opp låsen?

Utgitt: 2016-07-22

Varighet: 7 minutter og 15 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.