Matematikkvideoer

α00286: Kombinatorikk - Introduksjon av begrepet fakultet

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Kombinatorikk"

I denne videoen ser vi på et eksempel der 3 personer skal sitte på en benk og vi skal finne ut hvor mange rekkefølger de kan sitte i. Her brukes først oppramsingsmetoden. Deretter defineres begrepet fakultet før vi avslutter med en regel man kan bruke på slike situasjoner som i eksempelet.

Utgitt: 2016-07-20

Varighet: 10 minutter og

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.