Matematikkvideoer

α00285: Kombinatorikk og sannsynlighet - Illustrasjoner av utfallsrom

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Kombinatorikk"

I denne videoen viser jeg tre ulike måter man kan illustrere et utfallsrom på. Jeg går også igjennom tre oppgaver der vi også finne sannsynligheten for at hendelser skal inntreffe og vi bruker illustrasjonene av utfallsrommet til å finne gunstige og mulige utfall som vi igjen bruker til å regne ut sannsynligheten for de ulike hendelsene.

Utgitt: 2016-07-20

Varighet: 13 minutter og 53 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.