Matematikkvideoer

α00284: Utvalg med og uten tilbakelegging

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Kombinatorikk"

I denne videoen går jeg igjennom et forsøk der man trekker 2 blyanter av en populasjon på 5 blyanter. Begrepene utvalg med og uten tilbakelegging blir gjennomgått. Forsøket blir etterpå sammenlignet med et eksempel med is der man velger to iskuler til en is og man kan velge mellom 5 ulike farger. Her blir begrepene ordnet og uordnet introdusert.

Utgitt: 2016-07-20

Varighet: 14 minutter og 13 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.