Matematikkvideoer

α00283: Introduksjon til kombinatorikk

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Kombinatorikk"

I denne videoen går jeg igjennom hva begrepet kombinatorikk omfatter. Jeg repeterer nok en gang begrepet utfallsrom. Ca. midt i videoen går jeg igjennom en situasjon der man ser på antall kombinasjoner av forrett, hovedrett og dessert ved hjelp av et valgtre. Avslutter videoen med produktsetningen.

Utgitt: 2016-07-20

Varighet: 11 minutter og 22 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.