Matematikkvideoer

β00277: Analyse av tredimensjonale figurer digitalt (regneark)

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Problemløsning i geometri"

I denne videoen ser jeg på eksempelet der vi skulle finne det største volumet til en sylinder med et gitt overflateareal. Denne gangen bruker jeg regneark (Excel). Metoden jeg bruker er mer tidkrevende enn ved hjelp av graftegner.

Utgitt: 2015-07-31

Varighet: 18 minutter og 27 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.