Matematikkvideoer

α00264: Todimensjonale figurer i koordinatsystemet - del 3

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Problemløsning i geometri"

I denne videoen ser jeg på hvordan vi kan finne lengden til en side i en trekant som ikke er rettvinklet ved å bruke rutenettet i koordinatsystemet.

Utgitt: 2015-07-22

Varighet: 10 minutter og 47 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.