Matematikkvideoer

β00261-Tredimensjonale figuer del 5 (kule) avslutning av eksempel

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Geometriske grunnbegreper"

I denne videoen gjør jeg siste del av den praktiske oppgaven som jeg startet på i video 00260.

Utgitt: 2015-04-05

Varighet: 15 minutter og

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.