Matematikkvideoer

α00259-Tredimensjonale figuer del 4 (pyramide og kjegle)

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Geometriske grunnbegreper"

I denne videoen går jeg igjennom begrepene pyramide og kjegle.Formlene for volum av de to figurene blir gjennomgått.

Utgitt: 2015-04-04

Varighet: 9 minutter og 13 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.