Matematikkvideoer

α00256- Tredimensjonale figurer del 1 (kube)

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Geometriske grunnbegreper"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med tredimensjonal. I tillegg forklarer jeg hva en kube er og går da igjennom begrepene toppflate og grunnflate i tillegg til fellesbetegnelsen for disse (endeflater). Begrepet overflate og overflaterareal blir også gjennomgått. Til slutt setter jeg opp formlene for henholsvis volum og overflaterareal av en kube.

Utgitt: 2015-04-02

Varighet: 9 minutter og 45 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.