Matematikkvideoer

α00255- Sirkel - Sirkelbue, sentralvinkel og sirkelsektor

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Geometriske grunnbegreper"

I denne videoen går jeg igjennom begrepene sirkelbue, sentralvinkel og sirkelsektor. I tillegg går jeg igjennom en oppgave der jeg skal finne arealet og omkretsen av en sirkelsektor.

Utgitt: 2015-04-02

Varighet: 12 minutter og 59 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.