Matematikkvideoer

β00249: Mer om forholdstall

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formlikhet og kongruens"

I denne videoen løser jeg en forlikhetsoppgave ved å bruke forholdstall. Deretter forklarer jeg at forholdstallet jeg har funnet kalles lineært forholdstall. Deretter viser jeg hvordan jeg kan bruke det lineære forholdstallet til å finne forholdet mellom arealet til figurene.

Utgitt: 2015-02-21

Varighet: 14 minutter og 51 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.