Matematikkvideoer

β00247: Gjeldende siffer

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen går jeg igjennom begrepet gjeldende siffer og reglene som da gjelder. Jeg går også igjennom et praktisk eksempel der jeg beregner arealet av en sandkasse.

Utgitt: 2015-02-21

Varighet: 12 minutter og 9 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.