Matematikkvideoer

β00246: Måleusikkerhet

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen snakker jeg om måleusikkerhet. Jeg ser på målene til lengde og bredde av en sandkasse.

Utgitt: 2015-02-21

Varighet: 8 minutter og 23 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.