Matematikkvideoer

β00244 :Formlikhet del 4

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formlikhet og kongruens"

I denne videoen går jeg igjennom to ulike metoder for å finne ut om to trekanter er formlike.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 9 minutter og 30 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.