Matematikkvideoer

α00240: Formlikhet introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formlikhet og kongruens"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med begrepet formlikhet.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 7 minutter og 24 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.