Matematikkvideoer

β00238: Finne uttrykk for høyden i en likesidet trekant_del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Pythagoras læresetning"

I denne videoen fortsetter jeg der vi slapp i forrige video. Jeg viser hvordan vi kan bruke uttrykket for høyden i en trekant i oppgaver der vi har rettvinklete trekanter med vinklene 30°, 60°, 90°.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 5 minutter og 54 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.