Matematikkvideoer

β00237:Finne uttrykk for høyden i en likesidet trekant_del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Pythagoras læresetning"

I denne videoen viser jeg hvordan vi kan komme frem til et uttrykk for høyden, h i en likesidet trekant uttrykt ved sidelengden, s.

Utgitt: 2015-02-18

Varighet: 8 minutter og 56 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.