Matematikkvideoer

α00226: Todimensjonale figurer - Rombe

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Polygoner"

I denne videoen definerer jeg begrepet rombe. Jeg går også igjennom egenskapene til romben. Til slutt går jeg igjennom et praktisk eksempel.

Utgitt: 2015-02-01

Varighet: 11 minutter og 24 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.