Matematikkvideoer

α00222: Todimensjonale figurer del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Polygoner"

I denne videoen går jeg igjennom begrepet Polygon (mangekant). Jeg definerer også begrepet regelmessig mangekant, Deretter går jeg over til å se på firkanter som er en type mangekant. Jeg går igjennom begrepet trapes.

Utgitt: 2015-01-04

Varighet: 7 minutter og 14 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.