Matematikkvideoer

α00209:Masseenheter

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen går jeg igjennom begrepet masse og lister opp de vanligste måleenhetene for masse. Jeg å viser også at det kan være hensiktsmessig å oppgi svar på standardform, for eksempel når jeg gjør om 1800 kg til g. Til slutt går jeg også igjennom hvordan man regner med benevning når vi regner om mellom masseenheter.

Utgitt: 2014-08-09

Varighet: 10 minutter og 30 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.