Matematikkvideoer

β00207:Arealenheter del 3

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen viser jeg hvordan man kan regne om mellom arealenheter ved å ha forholdet mellom lengdeenheter automatisert. Metoden fokuserer på forståelse og gjør det enklere å kunne regne om mellom arealenheter uten hjelpemidler.

Utgitt: 2014-08-03

Varighet: 14 minutter og 10 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.