Matematikkvideoer

α00206: Arealenheter del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen går vi igjennom eksempler der vi skal regne mellom arealenheter. Blant annet går en oppgave ut på å oppgi Norges flateinnhold (areal) i kvadratmeter og i dekar. Til slutt går jeg også igjennom at man bør tenke på hvordan oppgir svar. Jeg bruker standardform fordi det i eksempelet om arealet av Norge er hensiktsmessig.

Utgitt: 2014-08-03

Varighet: 7 minutter og 36 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.