Matematikkvideoer

α00205:Arealenheter del 1

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen forklarer jeg hva som menes med areal og hvilke måleenheter vi vanligvis bruker når vi måler et areal. Jeg viser også hvordan man regner om mellom arealenheter, både med og uten benevning.

Utgitt: 2014-08-03

Varighet: 9 minutter og 28 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.