Matematikkvideoer

α00201: Geometri og måling - Introduksjon

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Måleenheter"

I denne videoen kommer jeg med en introduksjon til geometri og måling som er to av hovedområdene i matematikk. Jeg sier at jeg behandler de to hovedområdene samlet da mange av emnene passer inn begge steder.

Utgitt: 2014-08-03

Varighet: 10 minutter og 35 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.