Matematikkvideoer

β00195:Overslagsregning del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning"

I denne videoen fortsetter jeg å gå igjennom eksempler fra dagliglivet. Jeg har også fokus på hvordan overslag føres.

Utgitt: 2014-07-29

Varighet: 7 minutter og 20 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.