Matematikkvideoer

α00173: Tallregning - Regning med negative tall

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning"

I denne videoen viser jeg hvordan man regner med addisjon og subtraksjon med de fire regneartene. Jeg setter opp en regel om følgende fortegn etterhverandre +- blir minus og -+ blir minus. og at ++ blir + og -- blir pluss. Likevel er det bare to av disse reglene man i praksis bruker i og med at vi sløyfer plusstegnet når vi angir at et tall er positivt. Akkurat dette sier jeg ikke noe om i videoen.

Utgitt: 2014-07-20

Varighet: 8 minutter og 20 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.