Matematikkvideoer

α00171: Tallregning - Regnerekkefølge

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning"

I denne videoen viser jeg hvordan man regner med flere regnearter i samme oppgave.

Utgitt: 2014-07-19

Varighet: 6 minutter og 6 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.