Matematikkvideoer

α00170: Tallregning - Repetisjon av de fire regneartene

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Tallregning"

I denne videoen repeterer jeg de fire regneartene. Ledd + Ledd = Sum Ledd - Ledd = Differens Faktor * Faktor = Produkt Dividend / Divisor = Kvotient Fokus er på begreper og ikke oppstilling og utregning som mange kan fra før.

Utgitt: 2014-07-19

Varighet: 8 minutter og 56 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.