Matematikkvideoer

α00157: Prosent Rabatt av salgspris

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Her går vi igjennom hvordan man finner hvor stor prosentandel rabatten utgjør av en salgspris. NB! I slutten av videoen skulle det vært et prosenttegn før avrundingstegnet.

Utgitt: 2014-07-14

Varighet: 4 minutter og 12 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.